Punk

    Sekce „Punk“ obsahuje 2 texty o punku ve světě – „lite“ (stručný) a „full“ (rozsáhlý). Bližší popis viz níže.

    Oba texty jsou originálním a původním autorským dílem, nejsou odnikud zkopírovány (!), z toho plyne, že budete-li je chtít nějak využít např. ve svých závěrečných pracích (bakalářské, diplomové aj.), budu rád, ale prosím nezapomeňte mě informovat a řádně odkázat na zdroj pomocí citace – jistě na to má vaše škola směrnice, případně rád potřebné informace přes e-mail sdělím. V současné době je tato stránka citována v 1 bakalářské a 1 magisterské práci (o kterých vím), což mě těší.

Zvolte, kam chcete pokračovat:

Punk (lite verze) Po kliknutí na obrázek se zobrazí stručná verze historie punku, která je na těchto stránkách dostupná již od r. 2008. Tato verze je vhodná pro základní seznámení s punkem či jako zdroj pro seminární práce.
Vývěska Po kliknutí na obrázek se otevře soubor ve formátu .pdf. Jedná se o velmi podrobnou práci o historii a vývoji punku a punkové subkultury ve světě (Anglii a USA) s více něž 70 odkazy na zdroje. Text je vhodný pro ty, kteří se o punk zajímají do hloubky a také jako zdroj pro nejrůznější závěrečné práce (bakalářské, magisterské aj.). Text je napsán v anglickém jazyce!