Odkazy – Organizace

   Podsekce Organizace vám má pomoci seznámit se s různými (převážně) neziskovými nevládními organizacemi, které se zpravidla zajímají o lidská a jiná práva, práva zvířat, ekologii apod. Můžete se tak zapojit do různých akcí, nebo je podpořit a získat řadu informací. Mohla by vás také zajímat sekce Svoboda, kde najdete řadu vybraných zajímavých článků.

   Jedná se o jednu z nevětších databází odkazů podobného typu u nás. Zkuste také sekci Odkazy – Weby. Pokud vám zde nějaký web chybí, najdete chybu, nebo se vám tu líbí, neváhejte mě kontaktovat!


Lidská práva, pomoc lidem

ADRA – (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi
Amnesty International – anglická verze stránka je v angličtině
Amnesty International – česká verze
Ashoka – zajímavá neziskovka, která podporuje podnikatele v sociálních oblastech stránka je v angličtině
Civil Rights Digital Library – knihovna dokumentů o občasnkých právech stránka je v angličtině
Český Helsinský výbor – neziskovka existující od r. 1988, která hájí základní hodnoty společnosti
Člověk v tísni – humanitární organizace působcí ve více než 25 zemích
Czech Free Press – České nezávislé zpravodajství
Daruj správně – cílem projektu, jež je zaměřen na individuální dárcovství, je co nejvíce zjednodušit cestu mezi dárci a neziskovými organizacemi a odbourat starost, zda peníze putují tam, kam opravdu mají. Každá organizace registrovaná na Darujspravne.cz je prověřena, má schválenou veřejnou sbírku a je plně transparentní.
End Slavery Now – skončete s novodobým otroctvím hned teď stránka je v angličtině
Europa.eu – přehled předpisů – jedná se o podsekci Europa.eu, kde najdete předpisy EU pro boj s obchodováním s lidmi (česky)
FairTrade – kupujte výrobky, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva
Human Rights Library – lidskoprávní knihovna univerzity v Minesotě, web nevypadá nic moc, ale je tam řada dokumentů a hlavně odkazů jinam stránka je v angličtině
Human Trafficking – hodně zajímavá stránka dětské práci, obchodování s lidmi, nucené práci a obchodování se ženami stránka je ve angličtině
HumanTrafficking.org – stránka poskytující informace pro boj proti obchodování s lidmi stránka je ve angličtině
Childtrafficking.com – jedná se o digitální knihovnu s cca 3200 dokumenty (většinou ne knihy!), která se týkají obchodování s dětmi stránka je ve angličtině
ILO – Mezinárodní organizace práce; organizace OSN pro sociální spravedlnost a ochranu práv pracovníků stránka je v angličtině
International Labour Rights Forum – organizace na ochranu práv pracujících (žen, dětí, nucená práce aj.) stránka je v angličtině
InterNICHE – mezinárodní síť pro humánní vzdělávání; je to ruská stránka, lze však zvolit AJ, dokonce i ČJ, ale přeložen je jen úvod stránka je v ruštiněstránka je v angličtině
Jídlo místo zbraní – volné seskupení lidí, kteří rozdávají jídlo zdarma
La Strada – stránka zabývající se obchodováním s lidmi
Lékaři bez hranic – mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí
Liga lidských práv – neziskovka hájící práva a svobody lidí obecně
M.O.S.T. – obč. sdružení na podporu oblasti indických Himálají (Tibet apod.)
LUNGTA – občanské sdružení hájící zájmy Tibetu
migraceonline.cz – web a fórum Multikulturního centra Praha pro kritickou diskuzi o migraci v ČR a v zemích střední a východní Evropy
NESEHNUTÍ – nezávislé sociáně ekologické hnutí
Not For Sale – stránka proti novodobému otroctví (obchodování s lidmi apod.) stránka je v angličtině
Organizace pro pomoc uprchlíkům – název asi mluví za vše 😉
Polaris Project – další stránka proti novodobému otroctví (obchodování s lidmi apod.) stránka je v angličtině
POST BELLUM – je nevládní a nezisková organizace, která dokumentuje vzpomínky pamětníků důležitých historických fenoménů 20. století a snaží se, aby se o těchto příbězích dozvěděla širší veřejnost
Rozvojovka – informačně vzdělávací centrum Člověka v tísni
Stop dětské práci – česká stránka o dětské práci, není příliš často aktualizovaná, ale obsahuje řadu informací
The FREE Project – síť středo- a vysoko-školských studentů bojující za ukončení novodobého otroctví; jedná se o projekt End Slavery Now (výše) stránka je v angličtině
TIBINFO – stránka o Tibetu
UN.GIFT.HUB – Celosvětová iniciativa pro boj proti obchodování s lidmi; přidružená organizace OSNstránka je v angličtině
Universal giving – zajímavá stránka, která umožňuje lidem přispívat dary, finančně či osobní pomocí na různé projekty na celé planetěstránka je v angličtině
UNHRCR – Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
World Coalition Against The Death Penalty – Svatová koalice proti trestu smrti stránka je v angličtině


Ekologie

Ametyst – obč. sdružení, kde se setkávají lidé, kterým nění lhostejný stav životního prostředí, působí zejména na Plzeňsku a Karlovarsku
Brontosaurus – známé sdružení, zejména pro středo- a vysoko-školáky (ale nejen je), které cílí na ochranu přírody
Calla – sdružení pro ochranu prostředí
Cyklojízdy – pohybujte se bezmotorově, je to ekologické i ekonomické 😉
ČSOP – Český svaz ochránců přírody
Děti Země – občanské sdružení zabývající se ekologií
ecobusinesslink – etické spotřebitelství, seznam ,,BIO odkazů“ stránka je v angličtině
Econnect – neziskovka pomáhající ostatním neziskovkám užívat Internet apod.
Ecolist – internetové noviny vydávané obč. sdružením BEZK
ENVIC – je síť informačních center v oblasti životního prostředí
ethical consumer – web o etickém spotřebitelství stránka je v angličtině
Friends of the Earth – zahraniční organizace Přátelé Země stránka je v angličtině
Greenpeace – mezinárodní nevládní organizace na ochranu životního prostředí
Hnutí Duha – občanské sdružení zaměřující se na ochranu životního prostředí
KEZ – společnost pro kontrolu ekologického zemědělství
Pro-Bio – neplést s Pro Bio (níže na stránce), jde o svaz ekologických zemědělců
Unie pro řeku Moravu – sdružení na ochranu nejen Moravy, ale i jiných řek a vod. toků
Sedmá generace – společensko-ekologický časopis
veronica – Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica
WWF – World Wildlife Fund ochraňuje životní prostředí stránka je v angličtině
ekoforum – je síť 23 organizací zaměřených na ekologii stránka je ve slovenštině
Zelený kruh – Asociace ekologických organizací


Ženská práva, rodičovství, děti, genderová problematika

APERIO – občanské sdružení pro rady v rodičovství stránka je ve slovenštině
Aspekt – slovenské vydavatelství, aneb nekonečná množina feministických projektů
CZ Lobby – síť neziskových organizací, která hájí práva žen v ČR
Feminist Majority Fundation – organizace zaměřená na rovnoprávnost žen a můžů stránka je ve angličtině
Feminismus.cz – stránka o feminismu, ženách, mužích a gender studies
Fond ohrožených dětí – obč. srdužení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem
Fórum 50% – reakce na nerovné zastoupení mužů a žen na různých úrovních rozhodování
Hnutí Pro život ČR – obč. sdružení podporující děti od narození rodinu apod.
International Association for Feminist Economics – Mezinárodní asociace pro feministickou ekonomii stránka je ve angličtině
NORA – genderové informační centrum
National Organization for Women – největší feministická organizace v USA, přes 500 000 členek ve všech 50 státech stránka je ve angličtině
Gender Studies – informačně-výchovná portál pro vztahy mužů a žen
h.a.m. – hnutí za aktivní mateřství
Human Trafficking – hodně zajímavá stránka dětské práci, obchodování s lidmi, nucené práci a obchodování se ženami stránka je ve angličtině
Child Soldiers International – relativně nová stránka zaměřující se na problematiku dětských vojáků stránka je ve angličtině
KIDSAVE – organizace na pomoc dětem (sirotci, děti v pěstounské péči aj.) stránka je ve angličtině
Nadace Naše dítě – známá nadace pomáhajícím dětem v ČR
NCRW – The National Council for Research on Women; síť 120 center, které se věnují politice,průzkumům a ochraně žen a dívek stránka je ve angličtině
Pomozte dětem – projekt ČT a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), aneb „Kuře“ 🙂
StopnNásilí.cz – stránka věnovaná (nejen) domácímu násilí
SLOVAK-CZECH WOMEN's FUND – česko-slovenský fond na podporu ženských práv stránka je ve slovenštině
Půl na Půl – právní poradna Gender Studies (viz výše)
Růžový a modrý svět – slovenská stránka pro genderově problematickou tématiku stránka je ve slovenštině
Women Watch – agentura OSN pro genderovou rovnost a podporu žen stránka je v angličtině
UN WOMEN – fond OSN pro ženy a genderovou nediskriminaci stránka je v angličtině
Whole Child International – organizace pro pomoc dětem (sirotkům, zneužívaným, odloženým aj.) stránka je v angličtině
Women for Women – organizace pomáhající (zejména) ženám být rovnoprávné,a le také např. ve válkou zasažených oblastech stránka je v angličtině
Women's Campaigh International – organizace pomáhající ženám prosadit se , vzdělávat apod. stránka je v angličtině
Women Watch – agentura OSN pro genderovou rovnost a podporu žen stránka je v angličtině
Žába na prameni – občanské sdružení občanek a občanů, kteří se snaží vzít svůj život do vlastních rukou
Ženská práva jsou lidská práva – jeden z projektů NESEHNUTÍ


Práva zvířat

ADI – Animal Defenders International je organizace zaměřená na ochranu zvířat (např. v zábavním průmyslu a v medicíně) stránka je v angličtině
Animals' Angels – andělé působí v řade evropských zemí (ne v ČR :() a snaží se omezit transporty živých zvířat jako zboží stránka je v angličtině stránka je v němčině
Animal Liberation Victoria – stránka zaměřující se na pomoc zejména pro konzum chovaným zvířatům stránka je v angličtině
Animalearn – velmi zajímavý web, který nabízí praktické aletnativy k testování na zvířatech; potřebujete např. vidět lebku kočky – stačí říct, nemusíte ji připravit o život stránka je v angličtině
Animals matter to me – web na podporu Všeobecné deklarace na ochranu zvířat OSN stránka je v angličtině
Animal Rights History – zajímavá stránka o historii práv zvířat stránka je v angličtině
ASPCA – organizace pro prevenci krutosti na zvířatech v USA stránka je v angličtině
Association Against Factory Animals – stránky proti továrnímu chovu zvířat ke konzumaci, v originále rakouské stránka je v angličtině stránka je v němičtině
Born Free – celosvětová organizace pro zachování divoké přírody v divočině stránka je v angličtině
Braňte koně – stránka věnovaná problematice přepravy koní
BUAV – Britská unie za zrušení pokusů na zvířatech stránka je v angličtině
Campaign Whale – organizace na ochranu velryb, sviňuch, delfínů a jejich prostředí stránka je v angličtině
Cantes – nejedná se úplně o práva zvířat, ale o canisterapii, tj. léčebné účinky působení psů na lidi, zatím bohužel jen ve 4 krajích
CAPS – sdružení se zabývá ochranou zvířat chovaných v zajetí (ZOO apod.) stránka je v angličtině
Cirkusy bez zvířat – dceřiná stránka Svobody zvířat
Compassion in world farming – organizace chránící hospodářská zvířata stránka je v angličtině
ČSOP – Český svaz ochránců přírody
Deutscher Tierschutzbund – jak název napovídá, jedná se doslova o Německou organizaci na ochranu zvířat stránka je v němčině
Different Life – česká, bohužel asi od r. 2009 neaktualizovaná, stránka, ale je tam řada informací
ECEAE – Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech stránka je v angličtině
FRAME – fond na podporu alternativ k testování na zvířatech v medicíně stránka je v angličtině
Fur Free Alliance – Aliance bez kožešin, koalizce organizací na ochranu zvířat stránka je v angličtině
Great Ape Protection – mezinárodní hnutí na ochranu lidoopů stránka je v angličtině
Hunt Saboteurs Association – asi jediné sdružení na sabotování lovu divokých zvířat stránka je v angličtině
IFAW – mezinárodní forn na ochranu jednotlivých zvířat, ale i celých populací a jejich prostředí stránka je v angličtině
Jane Goodal Institute – institut světoznámé bioložky, která se zabývá primáty, hlavně šimpanzy stránka je v angličtině
Kočičí.cz – ochrana koček, dceřiná stránka Svobody zvířat
Kočičí útulek – útulek pro kočky všeho druhu, často ovšem zaplněn
Menschen für Tierrechte – Lidé za práva zvířat stránka je v angličtině
Nadace na ochranu zvířat – neziskovka, která je fondem a podporuje ochranu zvířat
NAVS – organizace proti vivisekci a pro podporu vědy bez testování na zvířatech stránka je v angličtině
Netestováno na zvířatech – hodně zajímavá stránka pro ty, co chtějí výrobky netestované na zvířatech
Obchod bez kožešin – je to mezinárodní projekt na podporu módy bez kožešin
PCRM – Komise lékařů pro (z)odpovědnou medicínu, aneb alternativy k testování na zvířatech stránka je v angličtině
PeTA – světoznámá organizace na ochranu zvířat, česká verze kupodivu není stránka je v angličtině
Pokusy na zvířatech – dceřiná stránka Svobody zvířat
PINKY – záchranná stanice pro veverky s celostátní působností
Proti srsti – dceřiná stránka Svobody zvířat
respect for animals – organizace pro boj s mezinárodním obchodem s kožešinami stránka je v angličtině
RSPCA – královská společnost na ochranu zvířat, resp. na prevenci krutosti na zvířatech stránka je v angličtině
Seznam útulků – seznam útulků v ČR a vše okolo útulků a ztracenýh zvířat obecně
Sloboda zvierat – podobná stránka jako česká Svoboda zvířat (níže), ale nejsou totožné stránka je ve slovenštině
Společnost pro zvířata – neziskovka, která se snaží o to, aby zvířata mohla žít život bez strádání
Svoboda zvířat – celostátní nezisková organizace pro ochranu zvířat
The Animals Voice – online verze magazínu, který poskytuje informace o právech zvířat pro aktivisty stránka je v angličtině
Thinking Animals – neboli Myslící zvířata je originální nezisková organizace zaměřující se na chování a myšlení zvířat stránka je v angličtině
Útulky pro kočky – co dodat ;), chcete-li kočičku, tak zde
Vegan Outreach – doslova Veganská aktivní pomoc, která se snaží ukončit „krutosti na zvířatech“ stránka je v angličtině
World @nimal net – organizace pro koordinaci práce největších organizací na ochranu zvířat stránka je v angličtině
WAPI – World Animal Protection International stránka je v angličtině


Vegetariánství, veganství, BIO aj.

Bioobchod – e-obchod s BIO potravinami
biosféra – e-obchod s BIO potravinami
biospotřebitel – web pro bio spotřebitele
BOO.cz – vegetariánská kuchařka
C'est La Vegan – jedna z pěkných stránek s veganskými recepty stránka je v angličtině
CountryLife – společnost, která jako první přinesla BIO potraviny na český trh
Česká vegetariánská společnost – co dodat, že 😉
Etické vegetariánství – stránka o vegetariánství a ochraně zvířat
Fatfree Vegan Recipes – doslova Veganské recepty bez tuku, tak je asi jasné o co jde 😉 stránka je v angličtině
GoVeg.cz – web o vegetariánství a cestě k němu
Healthy Happy Life – Zdravý šťastný život je blog s řadou veganských receptů a jádel stránka je v angličtině
I.V.R.A. – International Vegan Rights Alliance ve celosvětovou kampaň za veganská práva stránka je v angličtině
Pro Bio – první český výrobce biopotravin
Pro-Bio – neplést s Pro Bio (výše), jde o svaz ekologických zemědělců
Vegan Action – Veganská/é akce je stránka o veganství a o tom, proč nejedí věci zvířecího původustránka je v angličtině
Vegan Outreach – doslova Veganská aktivní pomoc, která se snaží ukončit „krutosti na zvířatech“ stránka je v angličtině
Vegan society – Britská veganská společnost stránka je v angličtině
Vegan Yum Yum – doslova „Veganské mňam mňam“ je pěkná stránka s recepty a obrázky stránka je v angličtině
Vegan.cz – stránka pro vegany
Vegetarian.cz – vegetariánství, zdravá výživa bez kompromisu
Veganka.cz – další stránka pro vegany; recepty, videokuchařka, články aj.
Vegetarian Food – další stránky o vegetariánství, jak s ním začít a také o jídle stránka je v angličtině
Vegetarian Times – (nejspíše) největší kolekce vegetariánských receptů na světě stránka je v angličtině
Vegetariánská kuchařka – co dodat 😉
VRG – The Vegetarian Resource Group je stránka, kde naleznete různé zdoje informací o vegetariánství stránka je v angličtině
Vegetariánské stránky – fórum pro vegetariány apod.
Veg(k)nihovna – knihovna veganských, vegetariánských knih a knih o ochraně zvířat – zdarma


Radikálnější akce !

BITE BACK (Direct action) – zajímavé stránky, které shromažďují fotky, videa apod. z akcí stránka je v angličtině
CrimethInc. – decentralizovaný kolektiv anarchistických buněk, které jednají nezávisle a snaží se změnit svět k lepšímu stránka je v angličtině
GREEN ACTION – alepoň jedna z mála českých stránek, které se zaměřují na aktivní přístup, i když zpravidla ne tak radikální jako ty zahraniční; aneb otevřený prostor pro environmentální přímou akci
NAALPO – North American Animal Liberation Press Office – aktivní záchrana zvířat stránka je v angličtině
VPSG – Vegan Prisoners Support Group – pomoc vězněným či zadrženým veganům stránka je v angličtině
Sea Shepherd – militantní skupia ochraňující oceány, mají i vlastní lodě, vlajku apod. stránka je v angličtině
Země především – česká pobočka ekologického hnutí Earth First