Obřezat, zbít a poslat na pole. Životní styl žen v jistých zemích

 •     V současné době je na světě jeden a půl miliardy muslimů. To je trošku víc než pětina všeho lidstva. Zásluhou značné a v průměru údajně dvojnásobné porodnosti se muslimům koncem století podaří dosáhnout absolutní početní většinu na planetě. Pak si mohou vymýšlet i věci, které ani původní islám nenařizuje.

      Peter Hammond v knize s názvem Slavery, Terrorism, Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat (Otroctví, terorismus, islám: Historické kořeny a současná hrozba), zdůrazňuje, že islám, což ovšem není pouhé náboženství či nějaký kult, ale systém veškerého životního počínání, začne mohutnět rostoucím počtem muslimů, kteří přijdou s požadavkem všelijakých výhod. Zprvu převážně náboženské povahy.

      Jejich zamýšlený úspěch je podmíněn a posléze zaručen politicky korektní, tolerantní společností, ochotné privilegia poskytnout. Tím se začínají otevírat dveře k dalším, množícím se požadavkům. Nejen ve Francii již vznikly enklávy se stoprocentním složením obyvatelstva výlučně muslimské víry.

  Počkáme si na procenta

      Když se docílí 20 procent, což dosud není případ ani jedné západoevropské země, v takovém prostředí se tvoří a řádit začínají džihádisté a jejich ozbrojené tlupy. Začíná to zapalováním křesťanských chrámů, židovských synagog s občasným zabitím. Ve státech s muslimským obyvatelstvem nad 50 procent (Súdán má 70 procent) se prosazuje totální aplikace šárii, s občasnou genocidou a zvláštním zdaněním pro přežívající zbytky nevěrců.

       V zemích s velkým procentem muslimů se pak odehrávají věci, které ani původní islám nenařizuje. Tak například něco, co se označuje písmeny FGM – female genital mutilation. Nemluví se o tom ani v koránu, natož v bibli. Organizace UNICEF touto problematikou se zabývající, zjistila, že v současné době je takto postiženo 125 milionů dívek a žen ve 29 státech Blízkého východu a Afriky.

     Krutý zákrok je popsán eufemismem „ženská obřízka” (female circumcision), ač blíž k pravdě je zmíněný termín „genital mutilation“ – mrzačení pohlavních orgánů. Dívkám v pubertě nebo už i před pubertou uříznou poštěváček a něco stydkých pysků k tomu. Účelem operace je dosažení zániku pohlavního chtíče, udělat z oběti mrtvý předmět k potřebě majitele. Proceduru často vykonávají špinavé baby s rezavými žiletkami a krvácející rány zalepují blátem, pavučinami a leckterá kandidátka se budoucího manželského štěstí tudíž nedožije.

  Somálsko v obřízce vede

      Statistika ze zprávy The Hosken Report: Genital and Sexual Mutilation of Females z roku 1994 uvádí údaje o místě a procentu postižených dívek: Somálsko, Džibuti 99 procent, Súdán 85 procent, Gambie, Eritrea 80 procent a tak dále. Ozývají se popudlivé africké hlasy, zatracující námitky proti tradičním barbarským praktikám jako nepřípustné vměšování do vnitřních záležitostí (ano, vnitřních záležitostí), jako další důkaz imperialistických, neokolonialistických zálusků.

       Zločinného vměšování se například 31. ledna 1997 dopustily The New York Times zprávou o takové řezničině ve státě Sierra Leone. V místě jménem Groton se konala dva týdny trvající veselice zvaná Bondo, s tanci a hodováním – krvavá obřízka 600 dívek, nejmladší z nich byla čtyřletá. Vláda se k této tradici nevyjadřuje, není pro ani proti.

     Dnes je nejhorší situace v Somálsku, kde je stoprocentní postižení všech žen. Přitom většina (přes 60 procent) souhlasí s pokračováním takové praxe. Na druhém místě popularity tohoto barbarství je Egypt, kdysi kolébka náramné civilizace a jedno z center islámského učení. Operaci si odtrpí 90 procent žen a mírnou nadpoloviční většinou souhlasí s jejím pokračováním.

  Nemáš se nechat znásilnit

      Starostí podobného druhu je stále přespříliš: V Karáčí osmnáctiletá studentka a čtyřiadvacetiletý řidič školního autobusu se dopustili intimit s následky jak fyzickými, tak justičními: nejen těhotenství, ale i bičování a ukamenování k smrti. V případě znásilnění trestána bude žena, neboť neměla vzbudit mužský chtíč.

     Šestnáctiletou slepou dívku pákistánský soud shledal vinou spácháním cizoložství, poté co byla znásilněna svým zaměstnavatelem a jeho synem. Přitížilo jí, že z důvodu své slepoty nebyla schopna ony dva násilníky v soudní síni identifikovat.

     Na rozdíl od Indie, ženě v Africe by zabití nehrozilo – na to tam má velkou cenu. Ženy tu jsou na prodej jako každé jiné zboží a nákup nevěsty může udělat pořádnou díru do rozpočtu. V některých končinách si za ně účtují vydřidušské ceny – dvacet, dokonce i třicet kusů dobytka. I proto přibývá frustrovaných starých mládenců, kteří si luxus manželství nemohou dovolit.

     Rozumněji to mají zařízeno na Nové Guineji a přitom je to ostrov, který má blízko ke kamennému věku. Tam totiž vydali úřední sazebník: pět prasat a ptáků kasuárů za nevěstu dosud nedotčenou, po třech kusech za poněkud použitou. Ty již více opotřebované jsou gratis, no commercial value doslova.

     Po takovém plusu dlužno uvést nějaký minus. Ženy též sdílejí úděl tažného zvířete. V Keně a Tanzánii, kde jsem to trošku poznal, páni muži trávili svůj čas posedáváním a popíjením. Skoro všechnu práci na poli odřely ženské, a když něco nebylo v domácnosti v pořádku, například když začalo zatékat do chatrče, manžel zbil manželku, poněvadž kdyby tak neudělal, před celou vesnicí by se zesměšnil.

  Ota Ulč, spisovatel žijící v USA; převzato z časopisu Reflex dne 30.8.2013

  Zpět