Odkazy - organizace

 •      Podsekce Organizace vám má pomoci seznámit se s různými (převážně) neziskovými nevládními organizacemi, které se zpravidla zajímají o lidská a jiná práva, práva zvířat, ekologii, veganství apod. Můžete se tak zapojit do různých akcí, nebo je podpořit a získat řadu informací. Mohla by vás také zajímat sekce Svoboda, kde najdete řadu vybraných zajímavých článků. Všechny stránky byly zkontrolovány a ke dni 22.2.2017 plně funkční a aktualizované. Jedná se o jednu z nevětších databází odkazů podobného typu u nás. Zkuste také sekci Odkazy - Weby. Pokud vám zde nějaký web chybí, najdete chybu, nebo se vám tu líbí, neváhejte mě kontaktovat!
 • << zpět na Odkazy

 • Lidská práva, pomoc lidem

  ADRA - (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi
  Amnesty International - anglická verze stránka je v angličtině
  Amnesty International - česká verze
  Ashoka - zajímavá neziskovka, která podporuje podnikatele v sociálních oblastech stránka je v angličtině
  Civil Rights Digital Library - knihovna dokumentů o občasnkých právech stránka je v angličtině
  Český Helsinský výbor - neziskovka existující od r. 1988, která hájí základní hodnoty společnosti
  Člověk v tísni - humanitární organizace působcí ve více než 25 zemích
  Czech Free Press - České nezávislé zpravodajství
  Daruj správně - cílem projektu, jež je zaměřen na individuální dárcovství, je co nejvíce zjednodušit cestu mezi dárci a neziskovými organizacemi a odbourat starost, zda peníze putují tam, kam opravdu mají. Každá organizace registrovaná na Darujspravne.cz je prověřena, má schválenou veřejnou sbírku a je plně transparentní.
  End Slavery Now - skončete s novodobým otroctvím hned teď stránka je v angličtině
  Europa.eu - přehled předpisů - jedná se o podsekci Europa.eu, kde najdete předpisy EU pro boj s obchodováním s lidmi (česky)
  FairTrade - kupujte výrobky, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva
  Human Rights Library - lidskoprávní knihovna univerzity v Minesotě, web nevypadá nic moc, ale je tam řada dokumentů a hlavně odkazů jinam stránka je v angličtině
  Human Trafficking - hodně zajímavá stránka dětské práci, obchodování s lidmi, nucené práci a obchodování se ženami stránka je ve angličtině
  HumanTrafficking.org - stránka poskytující informace pro boj proti obchodování s lidmi stránka je ve angličtině
  Childtrafficking.com - jedná se o digitální knihovnu s cca 3200 dokumenty (většinou ne knihy!), která se týkají obchodování s dětmi stránka je ve angličtině
  ILO - Mezinárodní organizace práce; organizace OSN pro sociální spravedlnost a ochranu práv pracovníků stránka je v angličtině
  International Labour Rights Forum - organizace na ochranu práv pracujících (žen, dětí, nucená práce aj.) stránka je v angličtině
  InterNICHE - mezinárodní síť pro humánní vzdělávání; je to ruská stránka, lze však zvolit AJ, dokonce i ČJ, ale přeložen je jen úvod stránka je v ruštiněstránka je v angličtině
  Jídlo místo zbraní - volné seskupení lidí, kteří rozdávají jídlo zdarma
  La Strada - stránka zabývající se obchodováním s lidmi
  Lékaři bez hranic - mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí
  Liga lidských práv - neziskovka hájící práva a svobody lidí obecně
  M.O.S.T. - obč. sdružení na podporu oblasti indických Himálají (Tibet apod.)
  LUNGTA - občanské sdružení hájící zájmy Tibetu
  migraceonline.cz - web a fórum Multikulturního centra Praha pro kritickou diskuzi o migraci v ČR a v zemích střední a východní Evropy
  NESEHNUTÍ - nezávislé sociáně ekologické hnutí
  Not For Sale - stránka proti novodobému otroctví (obchodování s lidmi apod.) stránka je v angličtině
  Organizace pro pomoc uprchlíkům - název asi mluví za vše ;)
  Polaris Project - další stránka proti novodobému otroctví (obchodování s lidmi apod.) stránka je v angličtině
  POST BELLUM - je nevládní a nezisková organizace, která dokumentuje vzpomínky pamětníků důležitých historických fenoménů 20. století a snaží se, aby se o těchto příbězích dozvěděla širší veřejnost
  Rozvojovka - informačně vzdělávací centrum Člověka v tísni
  Stop dětské práci - česká stránka o dětské práci, není příliš často aktualizovaná, ale obsahuje řadu informací
  The FREE Project - síť středo- a vysoko-školských studentů bojující za ukončení novodobého otroctví; jedná se o projekt End Slavery Now (výše) stránka je v angličtině
  TIBINFO - stránka o Tibetu
  UN.GIFT.HUB - Celosvětová iniciativa pro boj proti obchodování s lidmi; přidružená organizace OSNstránka je v angličtině
  Universal giving - zajímavá stránka, která umožňuje lidem přispívat dary, finančně či osobní pomocí na různé projekty na celé planetěstránka je v angličtině
  UNHRCR - Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
  World Coalition Against The Death Penalty - Svatová koalice proti trestu smrti stránka je v angličtině
 • Ekologie

  Ametyst - obč. sdružení, kde se setkávají lidé, kterým nění lhostejný stav životního prostředí, působí zejména na Plzeňsku a Karlovarsku
  Brontosaurus - známé sdružení, zejména pro středo- a vysoko-školáky (ale nejen je), které cílí na ochranu přírody
  Calla - sdružení pro ochranu prostředí
  Cyklojízdy - pohybujte se bezmotorově, je to ekologické i ekonomické ;)
  ČSOP - Český svaz ochránců přírody
  Děti Země - občanské sdružení zabývající se ekologií
  ecobusinesslink - etické spotřebitelství, seznam ,,BIO odkazů" stránka je v angličtině
  Econnect - neziskovka pomáhající ostatním neziskovkám užívat Internet apod.
  Ecolist - internetové noviny vydávané obč. sdružením BEZK
  ENVIC - je síť informačních center v oblasti životního prostředí
  ethical consumer - web o etickém spotřebitelství stránka je v angličtině
  Friends of the Earth - zahraniční organizace Přátelé Země stránka je v angličtině
  Greenpeace - mezinárodní nevládní organizace na ochranu životního prostředí
  Hnutí Duha - občanské sdružení zaměřující se na ochranu životního prostředí
  KEZ - společnost pro kontrolu ekologického zemědělství
  Pro-Bio - neplést s Pro Bio (níže na stránce), jde o svaz ekologických zemědělců
  Unie pro řeku Moravu - sdružení na ochranu nejen Moravy, ale i jiných řek a vod. toků
  Sedmá generace - společensko-ekologický časopis
  veronica - Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica
  WWF - World Wildlife Fund ochraňuje životní prostředí stránka je v angličtině
  ekoforum - je síť 23 organizací zaměřených na ekologii stránka je ve slovenštině
  Zelený kruh - Asociace ekologických organizací
 • Ženská práva, rodičovství, děti, genderová problematika

  APERIO - občanské sdružení pro rady v rodičovství stránka je ve slovenštině
  Aspekt - slovenské vydavatelství, aneb nekonečná množina feministických projektů
  CZ Lobby - síť neziskových organizací, která hájí práva žen v ČR
  Feminist Majority Fundation - organizace zaměřená na rovnoprávnost žen a můžů stránka je ve angličtině
  Feminismus.cz - stránka o feminismu, ženách, mužích a gender studies
  Fond ohrožených dětí - obč. srdužení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem
  Fórum 50% - reakce na nerovné zastoupení mužů a žen na různých úrovních rozhodování
  Hnutí Pro život ČR - obč. sdružení podporující děti od narození rodinu apod.
  International Association for Feminist Economics - Mezinárodní asociace pro feministickou ekonomii stránka je ve angličtině
  NORA - genderové informační centrum
  National Organization for Women - největší feministická organizace v USA, přes 500 000 členek ve všech 50 státech stránka je ve angličtině
  Gender Studies - informačně-výchovná portál pro vztahy mužů a žen
  h.a.m. - hnutí za aktivní mateřství
  Human Trafficking - hodně zajímavá stránka dětské práci, obchodování s lidmi, nucené práci a obchodování se ženami stránka je ve angličtině
  Child Soldiers International - relativně nová stránka zaměřující se na problematiku dětských vojáků stránka je ve angličtině
  KIDSAVE - organizace na pomoc dětem (sirotci, děti v pěstounské péči aj.) stránka je ve angličtině
  Nadace Naše dítě - známá nadace pomáhajícím dětem v ČR
  NCRW - The National Council for Research on Women; síť 120 center, které se věnují politice,průzkumům a ochraně žen a dívek stránka je ve angličtině
  Pomozte dětem - projekt ČT a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), aneb "Kuře" :)
  StopnNásilí.cz - stránka věnovaná (nejen) domácímu násilí
  SLOVAK-CZECH WOMEN's FUND - česko-slovenský fond na podporu ženských práv stránka je ve slovenštině
  Půl na Půl - právní poradna Gender Studies (viz výše)
  Růžový a modrý svět - slovenská stránka pro genderově problematickou tématiku stránka je ve slovenštině
  Women Watch - agentura OSN pro genderovou rovnost a podporu žen stránka je v angličtině
  UN WOMEN - fond OSN pro ženy a genderovou nediskriminaci stránka je v angličtině
  Whole Child International - organizace pro pomoc dětem (sirotkům, zneužívaným, odloženým aj.) stránka je v angličtině
  Women for Women - organizace pomáhající (zejména) ženám být rovnoprávné,a le také např. ve válkou zasažených oblastech stránka je v angličtině
  Women's Campaigh International - organizace pomáhající ženám prosadit se , vzdělávat apod. stránka je v angličtině
  Women Watch - agentura OSN pro genderovou rovnost a podporu žen stránka je v angličtině
  Žába na prameni - občanské sdružení občanek a občanů, kteří se snaží vzít svůj život do vlastních rukou
  Ženská práva jsou lidská práva - jeden z projektů NESEHNUTÍ
 • Práva zvířat

  ADI - Animal Defenders International je organizace zaměřená na ochranu zvířat (např. v zábavním průmyslu a v medicíně) stránka je v angličtině
  Animals' Angels - andělé působí v řade evropských zemí (ne v ČR :() a snaží se omezit transporty živých zvířat jako zboží stránka je v angličtině stránka je v němčině
  Animal Liberation Victoria - stránka zaměřující se na pomoc zejména pro konzum chovaným zvířatům stránka je v angličtině
  Animalearn - velmi zajímavý web, který nabízí praktické aletnativy k testování na zvířatech; potřebujete např. vidět lebku kočky - stačí říct, nemusíte ji připravit o život stránka je v angličtině
  Animals matter to me - web na podporu Všeobecné deklarace na ochranu zvířat OSN stránka je v angličtině
  Animal Rights History - zajímavá stránka o historii práv zvířat stránka je v angličtině
  ASPCA - organizace pro prevenci krutosti na zvířatech v USA stránka je v angličtině
  Association Against Factory Animals - stránky proti továrnímu chovu zvířat ke konzumaci, v originále rakouské stránka je v angličtině stránka je v němičtině
  Born Free - celosvětová organizace pro zachování divoké přírody v divočině stránka je v angličtině
  Braňte koně - stránka věnovaná problematice přepravy koní
  BUAV - Britská unie za zrušení pokusů na zvířatech stránka je v angličtině
  Campaign Whale - organizace na ochranu velryb, sviňuch, delfínů a jejich prostředí stránka je v angličtině
  Cantes - nejedná se úplně o práva zvířat, ale o canisterapii, tj. léčebné účinky působení psů na lidi, zatím bohužel jen ve 4 krajích
  CAPS - sdružení se zabývá ochranou zvířat chovaných v zajetí (ZOO apod.) stránka je v angličtině
  Cirkusy bez zvířat - dceřiná stránka Svobody zvířat
  Compassion in world farming - organizace chránící hospodářská zvířata stránka je v angličtině
  ČSOP - Český svaz ochránců přírody
  Deutscher Tierschutzbund - jak název napovídá, jedná se doslova o Německou organizaci na ochranu zvířat stránka je v němčině
  Different Life - česká, bohužel asi od r. 2009 neaktualizovaná, stránka, ale je tam řada informací
  ECEAE - Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech stránka je v angličtině
  FRAME - fond na podporu alternativ k testování na zvířatech v medicíně stránka je v angličtině
  Fur Free Alliance - Aliance bez kožešin, koalizce organizací na ochranu zvířat stránka je v angličtině
  Great Ape Protection - mezinárodní hnutí na ochranu lidoopů stránka je v angličtině
  Hunt Saboteurs Association - asi jediné sdružení na sabotování lovu divokých zvířat stránka je v angličtině
  IFAW - mezinárodní forn na ochranu jednotlivých zvířat, ale i celých populací a jejich prostředí stránka je v angličtině
  Jane Goodal Institute - institut světoznámé bioložky, která se zabývá primáty, hlavně šimpanzy stránka je v angličtině
  Kočičí.cz - ochrana koček, dceřiná stránka Svobody zvířat
  Kočičí útulek - útulek pro kočky všeho druhu, často ovšem zaplněn
  Menschen für Tierrechte - Lidé za práva zvířat stránka je v angličtině
  Nadace na ochranu zvířat - neziskovka, která je fondem a podporuje ochranu zvířat
  NAVS - organizace proti vivisekci a pro podporu vědy bez testování na zvířatech stránka je v angličtině
  Netestováno na zvířatech - hodně zajímavá stránka pro ty, co chtějí výrobky netestované na zvířatech
  Obchod bez kožešin - je to mezinárodní projekt na podporu módy bez kožešin
  PCRM - Komise lékařů pro (z)odpovědnou medicínu, aneb alternativy k testování na zvířatech stránka je v angličtině
  PeTA - světoznámá organizace na ochranu zvířat, česká verze kupodivu není stránka je v angličtině
  Pokusy na zvířatech - dceřiná stránka Svobody zvířat
  PINKY - záchranná stanice pro veverky s celostátní působností
  Proti srsti - dceřiná stránka Svobody zvířat
  respect for animals - organizace pro boj s mezinárodním obchodem s kožešinami stránka je v angličtině
  RSPCA - královská společnost na ochranu zvířat, resp. na prevenci krutosti na zvířatech stránka je v angličtině
  Seznam útulků - seznam útulků v ČR a vše okolo útulků a ztracenýh zvířat obecně
  Sloboda zvierat - podobná stránka jako česká Svoboda zvířat (níže), ale nejsou totožné stránka je ve slovenštině
  Společnost pro zvířata - neziskovka, která se snaží o to, aby zvířata mohla žít život bez strádání
  Svoboda zvířat - celostátní nezisková organizace pro ochranu zvířat
  The Animals Voice - online verze magazínu, který poskytuje informace o právech zvířat pro aktivisty stránka je v angličtině
  Thinking Animals - neboli Myslící zvířata je originální nezisková organizace zaměřující se na chování a myšlení zvířat stránka je v angličtině
  Útulky pro kočky - co dodat ;), chcete-li kočičku, tak zde
  Vegan Outreach - doslova Veganská aktivní pomoc, která se snaží ukončit "krutosti na zvířatech" stránka je v angličtině
  World @nimal net - organizace pro koordinaci práce největších organizací na ochranu zvířat stránka je v angličtině
  WAPI - World Animal Protection International stránka je v angličtině
 • Vegetariánství, veganství, BIO aj.

  Bioobchod - e-obchod s BIO potravinami
  biosféra - e-obchod s BIO potravinami
  biospotřebitel - web pro bio spotřebitele
  BOO.cz - vegetariánská kuchařka
  C'est La Vegan - jedna z pěkných stránek s veganskými recepty stránka je v angličtině
  CountryLife - společnost, která jako první přinesla BIO potraviny na český trh
  Česká vegetariánská společnost - co dodat, že ;)
  Etické vegetariánství - stránka o vegetariánství a ochraně zvířat
  Fatfree Vegan Recipes - doslova Veganské recepty bez tuku, tak je asi jasné o co jde ;) stránka je v angličtině
  GoVeg.cz - web o vegetariánství a cestě k němu
  Healthy Happy Life - Zdravý šťastný život je blog s řadou veganských receptů a jádel stránka je v angličtině
  I.V.R.A. - International Vegan Rights Alliance ve celosvětovou kampaň za veganská práva stránka je v angličtině
  Pro Bio - první český výrobce biopotravin
  Pro-Bio - neplést s Pro Bio (výše), jde o svaz ekologických zemědělců
  Vegan Action - Veganská/é akce je stránka o veganství a o tom, proč nejedí věci zvířecího původustránka je v angličtině
  Vegan Outreach - doslova Veganská aktivní pomoc, která se snaží ukončit "krutosti na zvířatech" stránka je v angličtině
  Vegan society - Britská veganská společnost stránka je v angličtině
  Vegan Yum Yum - doslova "Veganské mňam mňam" je pěkná stránka s recepty a obrázky stránka je v angličtině
  Vegan.cz - stránka pro vegany
  Vegetarian.cz - vegetariánství, zdravá výživa bez kompromisu
  Veganka.cz - další stránka pro vegany; recepty, videokuchařka, články aj.
  Vegetarian Food - další stránky o vegetariánství, jak s ním začít a také o jídle stránka je v angličtině
  Vegetarian Times - (nejspíše) největší kolekce vegetariánských receptů na světě stránka je v angličtině
  Vegetariánská kuchařka - co dodat ;)
  VRG - The Vegetarian Resource Group je stránka, kde naleznete různé zdoje informací o vegetariánství stránka je v angličtině
  Vegetariánské stránky - fórum pro vegetariány apod.
  Veg(k)nihovna - knihovna veganských, vegetariánských knih a knih o ochraně zvířat - zdarma
 • Radikálnější akce !

  BITE BACK (Direct action) - zajímavé stránky, které shromažďují fotky, videa apod. z akcí stránka je v angličtině
  CrimethInc. - decentralizovaný kolektiv anarchistických buněk, které jednají nezávisle a snaží se změnit svět k lepšímu stránka je v angličtině
  GREEN ACTION - alepoň jedna z mála českých stránek, které se zaměřují na aktivní přístup, i když zpravidla ne tak radikální jako ty zahraniční; aneb otevřený prostor pro environmentální přímou akci
  NAALPO - North American Animal Liberation Press Office - aktivní záchrana zvířat stránka je v angličtině
  VPSG - Vegan Prisoners Support Group - pomoc vězněným či zadrženým veganům stránka je v angličtině
  Sea Shepherd - militantní skupia ochraňující oceány, mají i vlastní lodě, vlajku apod. stránka je v angličtině
  Země především - česká pobočka ekologického hnutí Earth First