Koncerty

  •     Tato sekce je výsledkem mnohých e-mailů oznamujících vámi pořádané akce a s nimi spojených žádostí o jejich zveřejnění na mých stránkách. Tímto jim budiž učiněno zadost ;).
        Zde tedy poskytuji místo pro punk/ska/O! akce, o jejichž zveřejnění požádáte nebo na něž sám narazím.
        S tím souvisí oznamování akcí, k čemuž jsem zřídil speciální podsekci Oznamovna akcí, kde můžete akci, kterou nenaleznete na Vývěsce, ihned umístítit na internet a ostatní na ni upozornít. Při aktualizaci stránek ji pak z podsekce Oznamovna umístím a dle data zařadím na Vývěsku (a z Oznamovny sám smažu). Pokd by se jednalo o velkou akci, k níž chcete zveřejnit i banner či logo (rozumných rozměrů = velikost banneru), pak je možnost mne kontatktovat s těmito materiály přes email v sekci kontakt.
        Co za to? Nic, je to ZDARMA. Byl bych ale rád, pokud vaše akce má nějaké webové stránky, kdybyste na ně umístili můj banner (viz sekce Podpora) nebo mne zmínili mezi mediálními partnery či jinak projevili podporu (např. volná akreditace na vstup). Nic z toho ovšem nepodmiňuje umístění akcí na tyto stránky ;).
  • Zvolte, kam chcete pokračovat:
    Vývěska Oznamovna