Punk - historie a vývoj

  •      Sekce "Punk" obsahuje 2 texty o punku ve světě - "lite" (stručný) a "full" (rozsáhlý). Podrobnější popis viz níže. Oba texty jsou originálním a původním autorským dílem, nejsou odnikud zkopírovány (!), z toho plyne, že budete-li jej chtít nějak využít např. ve svých závěrečných pracích (bakalářské, diplomové aj.), pak prosím nezapomeňte na odkaz na zdroj pomocí citace - podrobnější potřebné informace rád přes e-mail sdělím. V současné době je tento esej citován ve 1 bakalářské a v 1 magisterské práci (o kterých vím), což mě těší.
  • Zvolte, kam chcete pokračovat:
    Vývěska Po kliknutí a obrázek se zobrazí stručná verze historie punku, která je na těchto stránkách dostupná již od r. 2008. Tato verze je vhodná pro základní seznámení s punkem či jako zdroj pro seminární práce.
    Vývěska Po kliknutí na obrázek se otevře soubor ve formátu .pdf. Jedná se o velmi podrobnou práci o historii a vývoji punku a punkové subkultury ve světě (Anglii a USA) s více něž 70 odkazy na zdroje. Text je vhodný pro ty, kteří se o punk zajímají do hloubky a také jako zdroj pro nejrůznější závěrečné práce (bakalářské, magisterské aj.). Text je napsán v anglickém jazyce!