Kritická situace - Kritická situace 1993

 • Už nikdy

  V temném sklepení, v záři pochodní
  skrýváš se před výkonem moci.
  Nevěříš ve štěstí, ani ve spasení,
  věříš jen temnému plášti noci.
  Jen osud ví, co s tebou bude až přijde den,
  zatím si necháš zdát o žhavých klínech žen.
  Rozděláš oheň, jehož dým hmyz odpudí
  A štěkot psů tě brzy ze sna probudí
  Dezertére!
  Už nikdy ...
  Už nikdy!

  S neznámem před sebou, s četníky za zády
  doufáš, že projdeš bažinou.
  Stále na útěku, útěku z armády
  zlou, nenávistnou krajinou.
  Už nikdy nevemeš pušku do svých dlaní,
  nikdy se neozbrojíš žádnou zbraní.
  Už nikdy nezamíříš na bratra svého,
  už nikdy netrefíš se přímo do černého
  Dezertére!

  Blaničtí rytíři

  Černý mraky stahujou se nad Prahou,
  ze stromů padá zetlelý listí.
  Do ticha zazní výkřiky,
  národ se topí v moři nenávisti.

  Tak kde jste, Blaničtí rytíři
  Tak kde jste, spasitelé země české
  Tak kde jste, Blaničtí rytíři
  Teď, když vás nejvíc potřebujem

  Lid zmírá ve rvačkách a konfliktech,
  nikdo pro nikoho nemá dobrý slovo.
  Všichni jen kradou a rabujou,
  ve vzduchu čpí síra a olovo.

  Tak kde jste, Blaničtí rytíři
  Tak kde jste, spasitelé země české
  Tak kde jste, Blaničtí rytíři
  Teď, když vás nejvíc potřebujem

  Krvavý sport

  Trénujete střelbu, ostříte bajonety,
  hrajete zápasy, při kterých lidi blednou,
  čistíte hlavně, leštíte kanady,
  pro tuhle zábavu nepočítejte se mnou.

  Hrajte si sami ten svůj krvavej sport!

  Kopete zákopy a nabíjíte děla,
  skáčete s padákem, bombardujete města.
  Z tohohle tělocviku je nám všem na blití,
  tak jděte do hajzlu, my jsme z jinýho těsta!

  Hrajte si sami ten svůj krvavej sport!

  Nečekej

  Nečekej prosím,
  až se proti tobě spojí
  ti kterým jseš pro smích
  a ti kdož se tě bojí.
  Nečekej prosím,
  na to, až se zformují
  a tebe i tvé bratry
  pak snadno zlikvidují.

  Nečekej ...

  Nečekej prosím,
  až rozpoutají boje
  a navléknou tve bratry
  do zeleného stejnokroje.
  Nečekej prosim,
  a odhoď někde za zdí
  to co ti bere sílu
  ničí tě a brzdí.

  Nečekej ...

  Kat se zelenou kápí

  V noci se probouzíš celej zpocenej,
  slézáš z bidla aby ses z okna podival.
  Už zase měl jsi ten sen příšernej
  a věděls že ho budeš mít už když jsi usínal.
  V tom snu zas hlavu jsi měl
  v obručích gilotiny,
  a dévéťák rozsudek smrti čet.
  A kolem byli vidět postav v uniformách stíny,
  byla to hrůza, chtěls radši zemřít hned.

  Z okna se díváš a na domov vzpomínáš,
  pak s kvérem na rameni projdou kolem hlídky.
  Ty chceš pryč odsud, kde nikdo nezná soucit,
  porozumění a svědomí výčitky.
  Tady se musíš sklonit před rozkazy a mocí.
  Tady vládne ten, koho se kdo má mozek bojí,
  ten kdo je příčina tvých neklidných noci,
  ten kdo v čele všech armád na světě stojí!
  A ví, co tě nejvíc bolí,
  a ví, co tě nejvíc trapí,
  a pak tě jako zvíře skolí:
  Kat se zelenou kápí!

  Věční dezertéři

  Žijeme svůj život v záři světlometů,
  za našimi zády štěkají psi.
  Od začátku do konce stále na útěku,
  nesmíme ani zastavit a odpočinout si.

  Jsme věční dezertéři ...

  Těžké je prožít život v tomhle utrpení,
  skrývat se před dráby ve sklepech ztemnělých.
  Jediné, co nás drží, je žár ve vědomí,
  že nebudem nikdy střílet do bratrů svých.

  Jsme věční dezertéři ...

  Šílení vrahové

  Podívejte, už zase ženou
  koně přes překážky.
  Porodí je, vycvičí
  a nakonec utratí.
  Mají na to postroje,
  ostruhy a biče.
  Vraždí, a ještě jim za to
  někdo zaplatí.

  Jenom na nás záleží,
  co bude následovat.
  Jak dlouho ještě budou stát
  dostihové dráhy.
  Kolik krve vyteče
  z nevinných hřbetů,
  než navždy zastavíme
  nelítostné vrahy.

  Hanba vrahům! ...

  Jeden z těch

  V zavíření bubnů poznals svoji sílu,
  vyléčils svůj komplex a ochutnal slast moci.
  zahodils plášť pokory a přeťal okov svědomí,
  a hluk s křikem přehlušil hlas dobroty v tvým srdci.
  Vypěstovals svoje cíle na hnoji sobectví
  a snažíš se je předělat na překrásný květ.
  Bez pocitu viny vzhlížíš zpupně k nebesům
  Už nikdo nezastaví tvůj krkolomný let.

  Jsi pyšný na svou pravdu a na moudrost svých vůdců.
  Ten krásny pocit vítěze chceš prožít zas a znovu.
  S plameny v očích a se zaťatou pěstí
  vrháš se střemhlav do nočního lovu.
  Vypěstovals svoje cíle na hnoji sobectví
  a snažíš se je předělat na překrásný květ.
  Bez pocitu viny vzhlížíš zpupně k nebesům
  Už nikdo nezastaví tvůj krkolomný let.

  Lovci

  Dej si pozor, když lovci jdou
  s puškou na rameni a s nasazenou maskou.
  Chvíli počkají a pak ti nadběhnou
  a skoncují s přátelstvím a láskou.
  Mají režné pytle na tvé šaty
  a ostré břitvy na vlasy.
  Nepřipouštějí žádné návraty
  Ti lovci mají rudé lampasy.

  Lovci našich duší a mozků,
  Lovci co z tebe udělají trosku.
  Lovci s placatými čepicemi,
  Lovci, lovci jež ovládají zemi.

  Po lese voní střelný prach
  to lovci nastražili pasti.
  A tence volají: "Nemějte strach,
  čeká vás obrana vlasti"
  Metodu mají ti lovci svou
  do našich mláďat cpou sladké řeči
  a pak je chytí a o život okradou
  a mnou si ruce po poslední leči.

  Snad kdesi za Piavou

  Snad kdesi za Pijavou leží takovej člověk, jako jsem já!
  Naslouchá písni železa, hledá a nalézá.
  Čas po něm jak vítr požitě běží
  a žito .. a žito zrá .. a žito zrá!!

  Plátno za plátnem děj napíná, někdy to není ani krajina.
  To vše se zkřivilo v číhavý dřep a osu činu podezřelou.
  Před Pijavou za Pijavou leč mlýny dva melou
  poslední kritikou žhavou dvou srdcí tep, dvou srdcí tep!

  Lístky si psáváme malé, jež nedojdou.
  Myslím na tebe stále, bratře za vodou!
  Nemyslím na mosty stržené, neklesám - rostu!
  A my se spolu sejdeme - u prostřed mostu!

  Stačí mi lupen nebo hvězdy pád, bych z něho vyčetl slze:
  "Pozdravuji tě nastokrát, však nevidím tě v mlze!".
  Jsi asi hnědý jako zem - takoví sme tu všici.
  Však svítíš krásným úsměvem, ten usměv vidím, je mou večernicí!

  Většina

  Žijeme v divným světě,
  kde je autoritou síla.
  A místo abysme se příčili
  necháváme se unést.
  Bijeme slabší
  a podlejzáme silnějším,
  chceme mít prachy
  a hledáme jak to provést.

  Taková je většina z vás
  Taková je většina z nás

  Obdivujeme filmy
  s vojenskou tématikou
  A posloucháme hudbu
  s brutálními slovy.
  Rozšiřují se nám oči
  vzrušeny rvačkou
  A je nám jedno
  pro koho kopou hroby

  Taková je většina z vás
  Taková je většina z nás

  Každý ráno se otrávíme
  další cigaretou
  zatím co debatujeme
  o škodlivosti smogu.
  A pak se prohlásíme
  čestným HardCoristou
  a jako dárek z ciziny
  si necháme přivézt drogu.

  Taková je většina z vás
  Taková je většina z nás

  Většina ...

  Držím smutek

  Držím smutek, protože slyším
  zoufalý pláč nevinných.
  Držím smutek, protože cítím,
  že není více síly v rukou mých.

  Mám černou pásku na rukávu
  a černou masku na tváři,
  a duše má a tělo mé
  se skrývá v černém žaláři,
  dech můj kvapem umdléva
  a srdce krvácí.
  A já už celou věčnost držím smutek,
  který se neztrácí!

  Držím smutek, protože vidím
  dlaně sevřené do pěstí.
  Držím smutek, protože myslím
  na ty, jež oslepli závistí.

  Mám černou pásku ...

  Držím smutek, protože tuším
  náš konec denně o krok blíž.
  Držím smutek, protože nevím
  zda jsme ještě schopni vyrvat mříž.

  Mám černou pásku ...

  Zpět na skupiny

  Zpět na texty Kritické situace